Verdensmål 13

Aftaler

Fødevarer
Kontorartikler
Møbler

Fairtrade og økologisk landbrug på fødevarer

Ved tilvalg af Fairtrade bidrager vi til at give producenterne redskaber til at håndtere skiftende vejromstændigheder og rådgivning om bæredygtig omstilling

Økologiske varer mindsker udledningen af klimagasser og bidrager med løsninger for klimaet, fx via et øget antal græsmarker, der har positiv effekt på CO2-regnskabet

Fokus på årshjul og sæsonvarer mindsker klimapåvirkningen ved transport af produkter fra fjernere himmelstrøg, der ikke stilles til rådighed i de perioder, hvor produkterne ikke er i sæson. 

Palmeolier må ikke have bidraget til fældning af primært skov.

Certificeret bæredygtigt træ på møbler og kontorartikler

Sikrer naturen ved at fremme skovdriften, beskytte områder med høj naturværdi, inddrage fortidsminder, mindske miljøbelastningen og stille strenge krav til anvendelsen af gødning og sprøjtemidler.

Derudover indeholder aftalen et sortiment af miljømærkede møbler der alle bærer enten svanemærket, EU-blomsten eller Blaue Engel.