Verdensmål 8

Aftaler

Alle SKI-aftaler

Slagelse Kommunes kontrakter, FUS kontrakter samt SKI-aftaler medvirker til at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst.

Krav til ikke kun leverandører, men også eventuelle underleverandører om at opfylde gældende ret, internationale principper og grundlæggende rettigheder om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, bidrager til anstændige jobs

Arbejdsklausulen der sikrer ansatte, som medvirker til at opfylde en kontrakt i Danmark, løn, arbejdstid og arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for identisk arbejde omfattet af en kollektiv overenskomst, er ligeledes gældende for alle SKI aftaler.

Fairtrade på fødevareaftalen

Understøtter bøndernes og arbejderes arbejdstagerrettigheder, bl.a. ved krav om mindsteløn og bonus ved bæredygtig omstilling.

Certificeret træ kontorartikel- og møbelaftalen

Bidrager til socialordninger, beskyttelse og beskæftigelse af lokalbefolkningen, bl.a. ved kompensation for udnyttelse af befolkningens viden og ressourcer.

Siden er sidst opdateret 1. februar 2021