Blauer Engel

“Der Blaue Engel” er et statsligt tysk miljømærke. Den “blå engel” sættes på produkter, der i sammenligning med andre produkter inden for en produktgruppe er de mest miljøvenlige.

Kriterierne for tildeling af “Den blå engel” er baseret på en livscyklusvurdering.