Den blå krans

Allergimærkningens formål er at gøre det

Lettere at minimere risikoen for at udvikle kontaktallergi
Lettere at undgå bestemte stoffer, hvis du har allergi
Mere attraktivt for producenter at udvikle produkter til forbrugere, der gerne vil være ekstra forsigtige

Alle stoffer kan potentielt give allergi. Men nogle stoffer giver hyppigere allergi end andre. Astma-Allergi Danmark/Nordic allergimærkning stiller krav om, at stoffer, hvor der er set allergi hos flere personer, ikke findes i produkter med Astma-Allergi Danmark/Nordics allergimærkning og Asthma Allergy Nordic.

Allergimærkningen tillader bl.a. ikke følgende indholdsstoffer

Syntetisk og naturlig parfume
Tilsætning af formaldehyd og formaldehydfrigørere
Kathon, MI og MCI
Samtidig stiller allergimærkningen også krav om, at visse naturlige ekstrakter, fx Aloe Vera, skal være renset for specifikke allergifremkaldende stoffer og at naturlige forureninger med fx kolofonium og metaller ikke må overstige grænseværdierne.
Stoffer der kan give irritation

Irritation er ikke allergi, men hvis huden er irriteret, er der større risiko for at få allergi. Du kan irritere huden på mange måder, men nogle kemiske stoffer kan også irritere huden. Derfor stiller vi krav til, at disse stoffer kun findes i lave mængder. Hvor meget afhænger af de andre indholdsstoffer, og hvordan produktet skal bruges. Fx om det vaskes af (rinse-off) eller bliver på huden (leave-on). Vi laver derfor altid en konkret vurdering af det enkelte produkt.

Det vurderes om et stof slet ikke tillades, om der skal begrænsninger på eller om det må anvendes i produkterne.

For at vurdere om et produkt kan bære Astma-Allergi Danmarks allergimærkning eller Asthma Allergy Nordic, kræver vi oplysninger om alle de indholdsstoffer, der findes i produktet, samt deres koncentration og funktion.

Siden er sidst opdateret 1. februar 2021