Fairtrade

Fairtrade har indflydelse på alle 17 verdensmål, men ni er særlig tæt knyttet til vores arbejde.

#1 Afskaf fattigdom
#2 Stop sult
#5 Ligestilling
#8 Anstændige jobs
#10 Reducér ulighed
#12 Ansvarligt forbrug
#13 Klima
#16 Fred og stærke institutioner
#17 Partnerskaber

Omkring 70 procent af verdens fødevarer bliver høstet og dyrket af små familielandbrug og arbejdere i verdens fattigste lande. Vi arbejder for at forbedre deres levevilkår og fremtidsmuligheder gennem fokus på fair og etisk handel med omtanke for både mennesker og miljø.

En tredjedel af standarderne på Fairtrade handler om miljøet, herunder bl.a.

  • Genplantningsprojekter
  • Forbyder brugen af skadelige landbrugskemikalier
  • Træning i at bekæmpe klimaforandringer
  • Naturbeskyttende projekter
  • Reduktion af vand i produktionen

Da 60-80% af alle fødevarer dyrkes af kvinder, støtter Fairtrade kvinders mulighed for at opnå lige-løn og højere uddannelse

Fairtradesystemet forbyder børnearbejde og Premium Fairtrade midler benyttes oftest til at bygge og renoverer skoler, så børnene kan lærer i et trygt og beskyttet miljø

Fairtrade er udvalgt som strategisk samarbejdspartner af EU, og sammen med Fairtrade Advocacy Office og andre organisationer arbejder Fairtrade for at fremme politikker, fx EU’s direktiv for unfair handel.