Svanemærket og EU-blomsten

Målet med miljømærkerne er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer.

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker.

Svanemærket og EU-Blomsten står for...

skrappe miljøkrav – i alle relevante faser af produktets livscyklus

Vi ser på helheden og den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Netop helhedsbetragtningen er styrken ved Svanemærket og EU-Blomsten. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat. Det er vigtigt for at kunne mindske det samlede aftryk på miljø og klima. Der stilles ikke kun miljøkrav, men også kvalitetskrav for at sikre effektive produkter og produkter med lang levetid. Det er vigtigt, for når et produkt holder længe, begrænser vi miljøbelastningen fra ny produktion og affaldshåndtering.

skrappe krav til kemikalier – til gavn for miljøet og din sundhed

Vi stiller skrappe krav til kemikalier. Det er godt for din sundhed og for de mennesker, der fremstiller produkterne, men det betyder også alverden for vores miljø og vores fælles fremtid.

stramning af krav – for at skabe bæredygtig udvikling

Vi strammer kravene for at skabe bæredygtig udvikling. Kravene til miljømærkede produkter og serviceydelser evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Når kravene revideres, skal alle miljømærkede varer og serviceydelser revurderes og dokumentere, at de lever op til de nye krav. Når du vælger miljømærkede varer og serviceydelser, er du derfor med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning.

officiel og uafhængig certificering – så du kan være tryg

For at et produkt eller en serviceydelse må bære Svanemærket eller EU-Blomsten, er der en omfattende certificeringsproces. Her sikrer dokumentation og kontrol, at det lever op til de fastsatte krav. 

 

Siden er sidst opdateret 22. marts 2021