Energipark Korsør

Udvikling af Slagelse Kommune handler om mere end bosætning, beskæftigelse, uddannelse og erhvervsudvikling.

Det handler også om generel parathed i forhold til håndteringen af samfundsudfordringerne på længere sigt. En af de store udfordringer består i ”grøn omstilling”. Det vil sige et skifte fra såkaldt ”sort” vækst, der er baseret på fossil energi som kul, gas og olie, til ”grøn” vækst, som baserer sig på bæredygtighed og vedvarende energikilder som sol, vind og vand.

Grøn Fornuft arbejder med at finde forslag til, hvordan vi kan løse klima- og miljøudfordringerne, herunder kravet om grøn omstilling. Arbejdet i Grøn Fornuft er baggrunden for EnergiPark Korsør. EnergiPark Korsør er center for grøn vækst

EnergiPark Korsør er også realisering af Slagelse Kommunes vækststrategi - Vækst i Balance. Vi har med EnergiPark Korsør direkte fokus på erhverv, uddannelse og samarbejde i og udenfor Slagelse Kommune, tre af de fire indsatsområder i Vækst i Balance.

EnergiPark Korsør er en unik erhvervspark, unik fordi drivmidlet er synergi. Synergi mellem aktørerne i og omkring erhvervsparken er et krav. Virksomhederne vækster sammen. EnergiPark Korsør som helhed vækster lokalsamfundet – synergi med uddannelsesmiljøet i kommunen, synergi mellem erhvervsparken, byen og borgerne. Med EnergiPark Korsør skaber vi udvikling af erhverv og ikke blot af et erhvervsområde. Vi skaber udvikling af Slagelse Kommune.

Forudsætningen om synergi mellem EnergiPark Korsør, byen og borgerne betyder bl.a. at erhvervsparken udformes som et oplevelsesområde – oplevelsen af samspillet mellem natur, naturens kræfter og erhvervsvirksomhed, oplevelsen af grøn omstilling, et samfund i udvikling.

EnergiPark Korsør giver med sin placering også oplevelsen af en helhed, et sammenhængende byområde fra centrum til stationen – EnergiPark Korsør bliver for de cyklende og gående det naturlige bindeled mellem byen og stationen. Ligesom EnergiPark Korsør via stiforbindelserne indgår i sammenhæng med Naturrastepladsen til Halsskov Færgehavn.

Siden er sidst opdateret 13. november 2017