Dalmose

Erhvervsgrunde på Industrivej

Erhvervsarealer på Industrivej til lave priser.

Erhvervsarealerne kan anvendes til mindre erhvervsvirksomheder, som fx håndværks-, lager- og servicevirksomheder eller fremstillingsvirksomheder.

Arealerne ligger i Dalmose - 4 km fra hovedlandevej 22 mellem Slagelse og Næstved.

Det samlede erhvervsareal, der sælges, er på ca. 52.000 m². Arealet kan udstykkes i størrelser fra minimum 2.000 m².

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 40 kr. pr. m², idet salgsprisen skal tillægges moms. Arealer, der er berørt af vandforsyningsledningen, overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til ledningen for minimum 10 kr. pr. m². Købsprisen tillægges moms. Salg til den nye pris kan ske fra 7. februar 2020. Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme, samt de udgifter der er forbundet med handelen.  

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.