Dalmose

Erhvervsgrunde på Industrivej

Erhvervsarealerne kan anvendes til mindre erhvervsvirksomheder, som fx håndværks-, lager- og servicevirksomheder eller fremstillingsvirksomheder.

Arealerne ligger i Dalmose - 4 km fra hovedlandevej 22 mellem Slagelse og Næstved.

Det samlede erhvervsareal, der sælges, er på ca. 52.000 m². Arealet kan udstykkes i størrelser fra minimum 2.000 m².

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 60 kr. pr. m2. Prisen skal tillægges moms.

Areal med vandforsyningsledning overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til dette område til en mindstepris på 10 kr. pr. m2, idet beløbet skal tillægges moms.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til spildevand, el, vand og varme samt de udgifter, der er forbundet med handlen.

Arealet med vandforsyningsledning kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Arealerne er i offentligt udbud til den 27. juni 2022 kl. 12, hvor vi skal have modtaget dit købstilbud. Efter denne dato kan kommunen frit afhænde arealerne.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.