Dalmose

Erhvervsgrund på Industrivej

Nedsat salgspris på erhvervsarealer på Industrivej.

Erhvervsarealerne kan anvendes til mindre erhvervsvirksomheder, som fx håndværks-, lager- og servicevirksomheder eller fremstillingsvirksomheder.

Arealerne ligger i Dalmose - 4 km fra hovedlandevej 22 mellem Slagelse og Næstved.

Det samlede erhvervsareal, der sælges, er på ca. 61.000 m². Arealet kan udstykkes i størrelser fra minimum 2.000 m².

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 40 kr. pr. m², idet salgsprisen skal tillægges moms. Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme, samt de udgifter der er forbundet med handelen. 

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.