Korsør Erhvervspark

Erhvervsarealerne ligger tæt ved Storebæltsforbindelsen og Vestmotorvejens til- og frakørsel 42. Fra grunden har du mulighed for at nå København på en 1 time og Fyn på mindre end ½ time.

Delområde 1

Anvendelse: Erhvervsformål virksomhedsklasse 1-3 herunder kontor og administrationsbyggeri (eksempelvis som domicilbyggeri) samt forskning og undervisning. Der kan inden for det skraverede areal, lokalplanens kortbilag 2, placeres butiksformål for butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Skønnet disponibelt areal: ca. 48.100 m2.

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 200 kr. pr. m2, dog sælges arealet med mulighed for etablering af særligt pladskrævende varegrupper (skraveret område) til 225 kr. pr. m2. Priserne skal tillægges moms.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til spildevand, el, vand og varme samt de udgifter, der er forbundet med handlen.

Delområde 2

Anvendelse: Erhvervsformål virksomhedsklasse 1-5 herunder varmeværk med tilknyttet vedvarende energianlæg, industri- og værkstedsvirksomheder, kontor og administrationsbyggeri samt forskning og undervisning.

Skønnet disponibelt areal: ca. 34.000 m2.

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 175 kr. pr. m2. Prisen skal tillægges moms.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til spildevand, el, vand og varme samt de udgifter, der er forbundet med handlen.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 15. september 2022