Korsør Erhvervspark

Erhvervsgrund i nordlig del af Korsør

Erhvervsarealer med direkte forbindelse til Vestmotorvejen og Storebæltsforbindelsen

Slagelse Kommune sælger erhvervsarealer i det nye erhvervsområde Korsør Erhvervspark.

Erhvervsarealerne ligger tæt ved Vestmotorvejens til- og frakørsel 42. Fra grunden har du mulighed for at nå København på en 1 time og Fyn på mindre end ½ time.

Delområde 1

Anvendelse: Erhvervsformål virksomhedsklasse 1-3 herunder kontor og administrationsbyggeri (eksempelvis som domicilbyggeri) samt forskning og undervisning. Der kan inden for det skraverede areal, lokalplanens kortbilag 2, placeres butiksformål for butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Skønnet disponibelt areal: ca. 48.100 m2.

Mindstepris: 175 kr. + moms pr. m2 erhvervsareal, dog således at arealet til butiksformål for butikker med særligt pladskrævende varegrupper sælges til mindstepriser på 200 kr. + moms pr. m2.

Areal med diverse kabler/forsyningsledninger beliggende op til Tårnborgvej overtages af køber af erhvervsareal, der ligger op til dette område, for 10 kr. pr. m2. Købsprisen tillægges moms. Arealet kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Arealet er i offentligt udbud og vil kunne sælges fra den 18. december 2020

Delområde 2

Anvendelse: Erhvervsformål virksomhedsklasse 1-5 herunder varmeværk med tilknyttet vedvarende energianlæg, industri- og værkstedsvirksomheder, kontor og administrationsbyggeri samt forskning og undervisning.

Skønnet disponibelt areal: ca. 34.000 m2.

Mindstepris: 150 kr. + moms pr. m2.

Delområde 3

Anvendelse: Grønt areal til opstilling af tekniske installationer til produktion af bæredygtig og vedvarende energi (f.eks. solenergi), samt indretning af teknisk regnvandsbassin.

Skønnet disponibelt areal: ca. 15.500 m2.

Mindstepris: 25 kr. + moms pr. m2.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme, samt de udgifter der er forbundet med handelen.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 12. april 2022