Korsør - Møllevangen 12A og 12B

Salg og udbud af kommunale arealer

Møllevangen 12A og 12B i Korsør

Slagelse Kommune sælger 2 mindre erhvervsarealer ved Møllevangen i Korsør.

Arealerne omfatter to ubebyggede grunde: Matr.nr. 1-rk på 296  på adressen Møllevangen 12A, 4220 Korsør og matr.nr. 1-l på 1.571 , heraf vej 346  på adressen Møllevangen 12B, 4220 Korsør.

På matr.nr. 1-l Tårnborg Hgd., Korsør Jorder, er beliggende en nedlagt kommandocentral.

Arealerne udbydes samlet til en mindstepris på kr. 149.360,00 excl. moms, idet det bemærkes, at købesummen skal tillægges moms. Bud herunder vil ikke blive accepteret.

Købsaftalen skal bruges ved købstilbud og skal være skriftlige og angive et fast beløb. Tilbud sendes pr. mail til ejendomme@slagelse.dk eller i en lukket kuvert mrk. ”Købstilbud – Møllevangen” og sendes til Center for Kommunale Ejendomme, Køb og Salg, Caspar Brands Plads 6, 4220 Korsør, således at det er kontoret i hænde senest onsdag den 2. maj 2018. Efter denne dato kan kommunen frit afhænde arealet.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved tilbud på køb af grunden.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Slagelse Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Udbuddet sker i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme med senere ændringer. Kommunen forbeholder sig ret til at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 2. april 2020