Skælskør Industriområde

Erhvervsgrunde i velbeliggende industriområde

Grundene ligger på Industrivej, Værkstedsvej, Fabriksvej og ved Ladebovej. Det disponible areal, der sælges, er på ca. 35.800 m².

Arealerne er i offentligt udbud, og arealer med beplantningsbælter og §3-område kan sælges fra den 4. januar 2021.

Erhvervsområdet kan anvendes til industri, lager, håndværks- og værkstedsvirksomhed, arealkrævende udvalgsvaredetailhandel med facadebehov og lignende samt dertil hørende administration.

Arealer ved stikvejen til Industrivej

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 80 kr. pr. m². Købsprisen er inklusiv tilslutningsafgift til kloak. Prisen skal tillægges moms.

Arealer, der er berørt af højspændingsledningen, overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til ledningen til en mindstepris på 30 kr. pr. m² inklusiv tilslutningsafgift til kloak. Købsprisen tillægges moms.

Arealer med beplantningsbælte og §3-område overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til disse områder til en mindstepris på 10 kr. pr. m² inklusiv tilslutningsafgift til kloak. Købsprisen tillægges moms. 

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til el, vand og varme, samt de udgifter der er forbundet med handelen.

Arealer ved Håndværkervej, Fabriksvej og Ladebovej

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 40 kr. pr. m². Prisen skal tillægges moms, og er eksklusiv tilslutningsafgift til kloak.

Arealer, der er berørt af højspændingsledningen, overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til ledningen til en mindstepris på 10 kr. pr. m². Købsprisen er eksklusiv tilslutningsafgift til kloak og skal tillægges moms. 

Arealer med beplantningsbælte og §3-område overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til disse områder til en mindstepris på 10 kr. pr. m². Købsprisen er eksklusiv tilslutningsafgift til kloak og skal tillægges moms.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme, samt de udgifter der er forbundet med handelen.

Arealer i hele erhvervsområdet, som er berørt af højspændingsledninger, beplantningsbælter og § 3-områder, kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 13. juli 2021