Skælskør Industriområde

Erhvervsgrunde i velbeliggende industriområde

Grundene ligger på Industrivej, Værkstedsvej, Fabriksvej og ved Ladebovej. Det disponible areal, der sælges, er på ca. 35.800 m².

Erhvervsområdet kan anvendes til industri, lager, håndværks- og værkstedsvirksomhed, arealkrævende udvalgsvaredetailhandel med facadebehov og lignende samt dertil hørende administration.

Arealer ved stikvejen til Industrivej

Som følge af ændringer på markedet for erhvervsarealer vil Økonomiudvalget på et møde den 23. maj 2022 tage stilling til evt. justeringer af m2-prisen. De nye priser vil fremgå af hjemmesiden hurtigst muligt efter udvalgets møde.

Arealer ved Håndværkervej, Fabriksvej og Ladebovej

Som følge af ændringer på markedet for erhvervsarealer vil Økonomiudvalget på et møde den 23. maj 2022 tage stilling til evt. justeringer af m2-prisen. De nye priser vil fremgå af hjemmesiden hurtigst muligt efter udvalgets møde.

Arealer i hele erhvervsområdet, som er berørt af højspændingsledninger, beplantningsbælter og § 3-områder, kan medregnes i bebyggelsesprocenten. 

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 17. maj 2022