Skælskør Industriområde

Erhvervsgrunde i velbeliggende industriområde

Grundene ligger på Industrivej, Værkstedsvej, Fabriksvej og ved Ladebovej. Det disponible areal, der sælges, er på ca. 61.000 m². Et areal på Fabriksvej på ca. 6.430 m², der før har været registreret til "oplag", sælges nu som erhvervsareal. Arealet er nu i offentligt udbud og vil kunne sælges fra den 7. juli 2020.

Erhvervsområdet kan anvendes til industri, lager, håndværks- og værkstedsvirksomhed, arealkrævende udvalgsvaredetailhandel med facadebehov og lignende samt dertil hørende administration.

Arealer ved stikvejen til Industrivej

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 80 kr. pr. m². Købsprisen er inklusiv tilslutningsafgift til kloak. Prisen skal tillægges moms.

Arealer, der er berørt af højspændingsledningen, overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til ledningen for 30 kr. pr. m² inklusiv tilslutningsafgift til kloak. Købsprisen tillægges moms. Salg til den nye pris kan ske fra 22. februar 2018. Arealer berørt af højspændingsledningen kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til el, vand og varme, samt de udgifter der er forbundet med handelen.

Arealer ved Håndværkervej, Fabriksvej og Ladebovej

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 40 kr. pr. m². Prisen skal tillægges moms. Salg til den nye pris kan ske fra 22. februar 2018.

Arealer, der er berørt af højspændingsledningen, overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til ledningen for 10 kr. pr. m². Købsprisen tillægges moms. Arealer berørt af højspændingsledningen kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme, samt de udgifter der er forbundet med handelen.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 22. juni 2020