Skælskør Industriområde

Erhvervsgrunde i velbeliggende industriområde

Grundene ligger på Industrivej, Værkstedsvej, Fabriksvej og ved Ladebovej. Det disponible areal, der sælges, er på ca. 35.800 m².

Erhvervsområdet kan anvendes til industri, lager, håndværks- og værkstedsvirksomhed, arealkrævende udvalgsvaredetailhandel med facadebehov og lignende samt dertil hørende administration.

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 60 kr. pr. m2. Prisen skal tillægges moms.

Arealer som er berørt af højspændingsledninger, beplantningsbælter og §3-område overtages af købere af erhvervsarealer beliggende op til disse områder til en mindstepris på 10 kr. pr. m2, idet beløbet skal tillægges moms.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til spildevand, el, vand og varme samt de udgifter, der er forbundet med handlen. Ved salg af arealer ved stikvejen til Industrivej skal tilslutningsafgifterne til spildevand betales til Slagelse Kommune (Købsaftale Industrivej), mens tilslutningsafgifter til spildevand ved salg af arealer ved Fabriksvej, Håndværkervej og Ladebovej skal betales til SK Forsyning A/S (Købsaftale Fabriksvej m.fl.).

Arealerne med højspændingsledninger, beplantningsbælter og § 3-område kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Arealerne er i offentligt udbud til den 27. juni 2022 kl. 12, hvor vi skal have modtaget dit købstilbud. Efter denne dato kan kommunen frit afhænde arealerne.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 9. juni 2022