Slagelse Megacenter

Erhvervsgrunde tæt ved Vestmotorvejen og omfartsvej

Hvis du har brug for en attraktiv erhvervsgrund, hvor du kan placere din servicevirksomhed, udvalgsvarebutik el. lignende, så har Slagelse Kommune grunde til salg i Slagelse Megacenter ved Japanvej i Slagelse.

Grundene ligger tæt ved motorvejens til- og frakørsel 40A og den vestlige omfartsvej omkring Slagelse. Fra grundene har du mulighed for at nå København på mindre end en 1 time og Fyn på en ½ time.

Det samlede erhvervsareal, der sælges, er på ca. 34.000 m². Arealet kan udstykkes i størrelser fra minimum 1.500 m².

Erhvervsarealet sælges til en mindstepris på 225 kr. pr. m². Købsprisen skal tillægges moms.

Areal, der er omfattet af deklaration vedr. gasledning, overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til dette område til en mindstepris på 10 kr. pr. m². Købsprisen tillægges moms. Arealet kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme, samt de udgifter, der er forbundet med handelen.

Erhvervsarealerne er i offentligt udbud. Arealet, der er omfattet at deklarationen vedr. gasledning, vil først kunne sælges til en mindstepris på 10 kr. pr. m² tillagt moms fra den 4. januar 2021. Vær opmærksom på opkrævning af tilslutningsafgifter til kloak.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 23. februar 2021