Slagelse Nykobbelvej

Attraktive erhvervsgrunde ved motorvejen

Fra grundene har du mulighed for at nå København på mindre end en 1 time og Fyn på en ½ time.

I erhvervsområdet er der mulighed for at etablere liberale erhverv, mindre håndværksvirksomheder, kontorer og kursusvirksomheder.

Det samlede erhvervsareal, der sælges, er på ca. 23.000 m². Arealet kan udstykkes i størrelser fra minimum 4.000 m².

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 160 kr. pr. m2. Prisen skal tillægges moms.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til spildevand, el, vand og varme samt de udgifter, der er forbundet med handlen.

Arealerne er i offentligt udbud til den 27. juni 2022 kl. 12, hvor vi skal have modtaget dit købstilbud. Efter denne dato kan kommunen frit afhænde arealerne.

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 9. juni 2022