Sørbymagle

Ny pris og nye salgsvilkår på erhvervsgrund

Der er ca. 4.000 m² erhvervsareal tilbage på Håndværkervænget i Sørbymagle. Arealet ligger ved landevejen mellem Slagelse og Næstved med 5 minutters kørsel til motorvejens til- og afkørsel 39.

Ifølge lokalplanen skal der opføres bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Dog kan der være muligheder for at opnå dispensation i specielle tilfælde.

Salgsvilkår vedr. byggefrist er ændret, stå det nu vil være muligt - på købers foranledning - at ændre byggefristen til 5 år.

Mindsteprisen er pr. 22. juni 2020 nedsat til 60 kr. pr. m². Købsprisen skal tillægges moms. Salg til den nye pris kan ske fra 7. juli 2020.

Som følge af nedsættelse af mindsteprisen er det en betingelse, at køber selv sørger for at fjerne bevoksningen på arealet. Endvidere forpligter køber sig til vederlagsfrit at vedligeholde et evt. mindre restareal ved udstykning af grund efter nærmere aftale med Slagelse Kommune.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme, samt de udgifter der er forbundet med handelen. 

Købstilbud

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved køb af en grund og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.