Stigsnæs Erhvervspark

Kom med dit købstilbud på erhvervsgrunde til tung industri

Offentligt udbud af erhvervsareal ved Stigsnæs Erhvervspark, Skælskør

Har du behov for et erhvervsareal, hvor der er mulighed for at placere større virksomheder til tung industri med særlige beliggenhedskrav, fx adgang til dybt farvand, så er det nu, du har chancen for at byde på et ca. 74 ha stort erhvervsareal ved Stigsnæs. En mindre del af arealet er bebygget. Det er muligt at opdele arealerne i mindre grunde.

Anvendelse: tung/svær industri, herunder fabrikations-, værksteds- og lagervirksomhed, procesanlæg, kemisk produktion, petrokemisk industri, oplagspladser, administration, forskning, laboratorier, kantiner, folkerum m.v. samt trafik- og parkeringsarealer, ledningsanlæg og lignende.

Skønnet disponibelt areal: ca. 74 ha

Erhvervsarealerne er i offentligt udbud til den 15. september 2022 kl. 12.00, hvor vi senest skal have dit købstilbud.

Der vil efterfølgende blive taget politisk stilling til de indkomne bud.

Ved vurderingen indgår købesummens størrelse samt handlingsplan fra køber om anvendelse og ibrugtagen af bygninger og arealer samt sikring af vejadgange til bagvedliggende arealer.

Udbudsvilkår og købstilbud

Skriv til e-mail salg@slagelse.dk eller ring på tlf. 58579533 og få tilsendt udbudsvilkår, samt dokument du skal benytte til at afgive købstilbud på (dokumentet ”Købsaftale”).

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.
Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Bilag

Siden er sidst opdateret 24. juni 2022