Vemmelev Industrivænget

Erhvervsgrunde tæt ved motorvejen

Grundene ligger tæt ved til- og afkørsel 40B med mulighed for at nå København på 1 time og Fyn på mindre end en ½ time.

I erhvervsområdet kan der etableres lettere industri- og værkstedsvirksom-heder, lagervirksomheder og lignende. Det ledige areal på 27.500 m2 vil efter nærmere aftale kunne opdeles. 

Hvis et salg af den del af erhvervsarealet, der ligger længst væk fra Industrivænget – nærmest Industrikrogen – kræver ny vejadgang, vil der forinden et salg skulle tages politisk beslutning om etablering af den nye vejadgang, hvis køber ikke selv sørger for at etablere denne.

Erhvervsarealerne er i offentligt udbud.

Mindstepriserne er 130 kr. pr. m2. Købsprisen er inklusiv tilslutningsafgift til kloak. Prisen skal tillægges moms.

Areal med beplantningsbælte og §3-område overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til disse områder for 10 kr. pr. m2 inklusiv tilslutningsafgift til kloak. Købsprisen tillægges moms. Arealerne kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Købsaftale

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved tilbud på køb af grunden og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 23. marts 2022