Vemmelev Industrivænget

Erhvervsgrunde tæt ved motorvejen

Grundene ligger tæt ved til- og afkørsel 40B med mulighed for at nå København på 1 time og Fyn på mindre end en ½ time.

I erhvervsområdet kan der etableres lettere industri- og værkstedsvirksom-heder, lagervirksomheder og lignende. En del af de ledige areal på 34.480 m2 vil efter nærmere aftale kunne opdeles. Byrådet har den 28. oktober 2019 besluttet, at give bevilling til etablering af ny vejadgang ind i erhvervsområdet fra Industrivænget. Etableringen af denne igangsættes, når projekt og projektudgifter er godkendt. Den nøjagtige udformning af vejadgangen kendes pt. ikke, men er vist som en principskitse øverst på siden.

Erhvervsarealerne er i offentligt udbud og vil kunne sælges fra den 22. november 2019.

Mindstepriserne er 130 kr. pr. m2. Købsprisen er inklusiv tilslutningsafgift til kloak. Prisen skal tillægges moms.

Areal med beplantningsbælte og §3-område overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til disse områder for 10 kr. pr. m2 inklusiv tilslutningsafgift til kloak. Købsprisen tillægges moms. Arealerne kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Købsaftale

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved tilbud på køb af grunden og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 24. april 2020