Vemmelev Industrivænget

Erhvervsgrunde tæt ved motorvejen

Grundene ligger tæt ved til- og afkørsel 40B med mulighed for at nå København på 1 time og Fyn på mindre end en ½ time.

I erhvervsområdet kan der etableres lettere industri- og værkstedsvirksom-heder, lagervirksomheder og lignende. Det ledige areal på 27.500 m2 vil efter nærmere aftale kunne opdeles. 

Hvis et salg af den del af erhvervsarealet, der ligger længst væk fra Industrivænget – nærmest Industrikrogen – kræver ny vejadgang, vil der forinden et salg skulle tages politisk beslutning om etablering af den nye vejadgang, hvis køber ikke selv sørger for at etablere denne.

Erhvervsarealerne sælges til en mindstepris på 110 kr. pr. m2. Prisen skal tillægges moms.

Areal med beplantningsbælte og §3-område overtages af køber af erhvervsareal beliggende op til disse områder til en mindstepris på 10 kr. pr. m2, idet beløbet skal tillægges moms. Arealerne kan medregnes i bebyggelsesprocenten.

Ud over købsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til spildevand, el, vand og varme samt de udgifter, der er forbundet med handlen.

Arealerne er i offentligt udbud til den 27. juni 2022 kl. 12, hvor vi skal have modtaget dit købstilbud. Efter denne dato kan kommunen frit afhænde arealerne.

Købsaftale

Købsaftalen, som er en del at salgsmaterialet, skal benyttes ved tilbud på køb af grunden og skal sendes til Center for Kommunale Ejendomme.

Købstilbud skal angive et fast beløb.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Siden er sidst opdateret 10. juni 2022