Affald fra virksomheder

Alle virksomheder inkl. institutioner, forretninger mv. skal sortere affald.

Det er lovpligtigt for virksomheder at sortere affaldet. Manglende sortering kan i yderste konsekvens medføre anmeldelse og bøde.

Virksomheder har også ansvaret for, at affald opbevares og bortskaffes efter gældende regler.

  • Alt genanvendeligt materiale skal som udgangspunkt sorteres fra og afleveres til genanvendelse
  • Affald må kun forbrændes eller deponeres, hvis det ikke kan genbruges

Affaldet skal sorteres

Affald som altid skal sorteres på virksomheden. Affald der altid skal sorteres for sig til genanvendelse:

  • Genanvendeligt papir
  • Genanvendeligt pap
  • Genanvendeligt glas, plast, metal og træ
  • Genanvendeligt farligt affald
  • Genanvendeligt PVC-affald

Store affaldsmængder

Til større mængder affald skal du benytte en transportør eller en indsamler til at transportere affaldet til et godkendt modtageanlæg.

I Energistyrelsens Affaldsregister kan du se en liste over godkendte transportører og modtageanlæg.

Små affaldsmængder

Alle virksomheder kan benytte genbrugspladserne. Som udgangspunkt er genbrugspladserne beregnet til mindre mængder affald. Dvs. affaldet skal kunne håndteres manuelt.

Virksomheder skal betale for at aflevere affald på genbrugspladsen.

Administrationsgebyr

Der kræves i 2022 ikke gebyr.

Sådan skal affald håndteres