Byggeaffald

Bortskaffelse af mere end ét ton affald, genanvendelse og affald med indhold af PCB og asbest skal anmeldes til kommunen.

Dette skal anmeldes til kommunen

Bortskaffelse af affald

  • Når arbejdet vedrører et areal større end 10 m2
  • Når der fremkommer mere end ét ton affald

Særlige affaldstyper

  • Affald med PCB
  • Affald med asbest
  • Termoruder fremstillet i år 1950-1977

Bygninger opført eller renoveret i år 1950-1977 skal screenes for PCB og andre miljøfarlige stoffer, inden arbejdet starter.

Viser screeningen mistanke om forekomster af materiale med PCB, skal bygningen eller anlægget kortlægges for PCB-holdige materialer. Du skal herefter anmelde eventuelt PCB-holdigt affald til kommunen.

Genanvendelse af byggeaffald

Før du genanvender sorteret, ikke forurenet bygge- og anlægsaffald, skal du anmelde det til kommunen.

Sådan anmelder du

Du skal anmeldelse senest 14 dage, før byggearbejdet starter. Du skal anmelde til den kommune, hvor arbejdet foregår. Du anmelder via selvbetjening.

Hjælp til håndtering