Fortroligt papir

Fortroligt papir fra virksomheder håndteres sikkert, når en affaldsindsamler eller transportør makulerer det.

Fortroligt papir skal til forbrænding.

Find en registreret transportør eller indsamler til det fortrolige papiraffald i Energistyrelsens Affaldsregister:

Hvad er fortroligt papir?

I din virksomhed afgør I selv, hvad der er fortroligt, og om papiraffaldet dermed skal sendes direkte til genanvendelse, eller om det først skal makuleres. Husk at være opmærksom på gældende GDPR-lovgivning.

Fortrolige oplysninger kan fx være:

  • Regnskaber
  • Dokumenter med CPR-numre
  • Breve med personlige oplysninger

Makulering giver sikkerhed

Din virksomheds transportør kan enten makulere papiret hos jer eller køre papiret til et modtageanlæg for papir, hvor det bliver makuleret under sikre forhold.

Håndteringen af papiret frem til makuleringen og finheden af makuleringen er afgørende for sikkerheden.

Er en stor del af jeres papiraffald er fortroligt, kan det være nemmest at få makuleret både fortroligt papir og almindeligt papir, så I ikke behøver sortere i to bunker.

Hvis du selv vil makulere

Din virksomhed kan vælge selv at makulere fortrolige papirer. En makulator til kontoret koster nogle få hundrede kroner. Når papiret er makuleret, kan det lægges i den almindelige affaldsbeholder til papir.