Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald skal sorteres for sig selv og afhentes af ALFA Specialaffald. Du skal også give kommunen besked.

Sådan bestiller du afhentning

Du kan bestille afhentning af klinisk risikoaffald ved at kontakte ALFA Specialaffald:

Meld klinisk risikoaffald til kommunen

Virksomheder skal anmelde klinisk risikoaffald affald til Slagelse Kommune uanset mængden af det farlige affald. Du kan anmelde via selvbetjening.

Klinisk risikoaffald er

Spidse og skarpe genstande som fx

 • kanyler
 • skalpeller
 • sakse og pincetter

Glasaffald som fx

 • reagensglas og øvrige glasskår fra patienter med smitsomme infektionssygdomme
 • affald fra patienter i behandling med cytostatika
 • ikke-autoklaveret affald fra klinisk mikrobiologiske og klinisk kemiske laboratorier og blodbanklaboratorier
 • døde forsøgsdyr inficeret med smitsomme sygdomme

Biologisk affald som fx

 • organer og amputerede lemmer fra operationer
 • affald fra sektioner og vævsaffald fra fødsler samt vacciner

Klinisk risikoaffald er ikke

 • Medicinrester, herunder cytostatika
 • Kviksølvtermometre og batterier
 • Reagenser og analysekits
 • Sølvamalgamholdigt materiale og provisorisk fyldningsmateriale fra tandlæger