Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald skal sorteres for sig selv og afhentes af ALFA Specialaffald.

Sådan bestiller du afhentning

Du kan bestille afhentning af klinisk risikoaffald ved at kontakte ALFA Specialaffald:

Klinisk risikoaffald er

Spidse og skarpe genstande som fx

 • kanyler
 • skalpeller
 • sakse og pincetter

Glasaffald som fx

 • reagensglas og øvrige glasskår fra patienter med smitsomme infektionssygdomme
 • affald fra patienter i behandling med cytostatika
 • ikke-autoklaveret affald fra klinisk mikrobiologiske og klinisk kemiske laboratorier og blodbanklaboratorier
 • døde forsøgsdyr inficeret med smitsomme sygdomme

Biologisk affald som fx

 • organer og amputerede lemmer fra operationer
 • affald fra sektioner og vævsaffald fra fødsler samt vacciner

Klinisk risikoaffald er ikke

 • Medicinrester, herunder cytostatika
 • Kviksølvtermometre og batterier
 • Reagenser og analysekits
 • Sølvamalgamholdigt materiale og provisorisk fyldningsmateriale fra tandlæger