Miljøfarligt affald

Miljøfarligt affald som fx olie, kemikalier og maling skal afleveres på en genbrugsplads eller med en godkendt transportør ved større mængder.

Stor mængde fra virksomhed

Ved større mængder farligt affald skal virksomheder sikre, at affaldet afleveres til et anlæg, som har en miljøgodkendelse, og som er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype. Affaldstypen bestemmes efter EAK-koden.

Du kan bestille afhentning af miljøfarligt affald ved at kontakte ALFA Specialaffald:

Mindre mængde fra private eller virksomheder

Mindre mængder kan afleveres på genbrugspladsen. Du må kun aflevere farligt affald på efter at have henvendt dig til en medarbejder, når du ankommer.

Virksomheder skal betale for at aflevere farligt affald på genbrugspladsen.

Du kan maks. aflevere:

  • 200 kg miljøfarligt affald om året
  • 50 stk. lysstofrør pr. besøg

Batterier

Batterier skal afleveres i kommunens indsamlingsordning eller på genbrugspladsen.

Siden er sidst opdateret 5. april 2022