Olie- og benzinudskillere

Alle virksomheder skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning for tømning af olie- og benzinudskillere.

Ordningen sikrer, at virksomhedens udskillere automatisk bliver efterset og tømt.

Alle virksomheder med en olie- og benzinudskiller og et sandfang har pligt til at tømme udskilleren med jævne mellemrum, mindst en gang om året eller efter behov.

Sådan tilmelder du din virksomhed tømningsordningen

Du tilmelder din virksomhed tømningsordningen ved at kontakte ALFA Specialaffald:

Evt. fritagelse fra ordningen

Hvis din virksomhed ikke ønsker at benytte den kommunale tømningsordning for tømning af olie- og benzinudskillere, skal du søge om fritagelse fra ordningen. Du søger fritagelse via selvbetjening.