Erhvervsaffald

Alle erhvervsvirksomheder i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) – inkl. institutioner, kontorer mv. - er omfattet af Regulativet for erhvervsaffald.

Dagrenovationslignende affald

Med regulativ for erhvervsaffald fra 1. maj 2013 er det valgfrit, om erhvervsvirksomheder vil at tilmelde sig den kommunale affaldsordning eller en anden ordning.

Det er virksomhedens eget ansvar, at den valgte transportør er registreret og godkendt i det Det digitale Affaldsregister til at håndtere affaldsfraktionen "dagrenovationslignende affald".

Sortering af erhvervsaffald

Alle ejendomme i kommunen skal sortere affald.

Administrationsgebyr

Der kræves i 2019 ikke gebyr.