Fortroligt papir

Offentlige og private virksomheder skal sende deres papiraffald til genanvendelse - ikke til forbrænding.

Det er ikke tilladt at sende fortroligt papir til forbrænding. Reglerne gælder for alle typer papiraffald. 

Hvad er fortroligt papir?

Det er den enkelte virksomhed, der afgør, hvad der er fortroligt, og om papiraffaldet dermed skal sendes direkte til genanvendelse, eller om det først skal makuleres.

Fortrolige oplysninger kan fx være:

  • Regnskaber
  • Dokumenter med CPR-numre
  • Breve med personlige oplysninger

Makulering mere sikkert

Fortroligt papiraffald kan håndteres sikkert uden at sende det til forbrænding. Du kan få en transportør eller en affaldsindsamler til at makulere papiret.

Transportøren kan enten makulere papiret hos jer, mens du ser på, eller han kan køre papiret til et modtageanlæg for papir, hvor det bliver makuleret under sikre forhold. Det er håndteringen af papiret frem til makuleringen og finheden af makuleringen, der er afgørende for sikkerhedsniveauet.

Hvis en stor del af jeres papiraffald er fortroligt, er det måske nemmest at få makuleret det hele. Så behøver I ikke at sortere papiret i to bunker – en til almindeligt affald til genanvendelse og en til fortroligt papir til makulering og efterfølgende genanvendelse.

Makulering er ikke dyrt

Det koster lidt ekstra at sende papiret til makulering. Fin og grov makulering koster det samme.

Hvis du selv vil makulere

Du kan også selv makulere dit fortrolige papiraffald. En lille makulator til kontoret koster nogle få hundrede kroner. Når du har makuleret papiret, lægger du det i en almindelig papircontainer.

Transportør eller anlæg

Du kan finde en registreret affaldstransportør eller indsamler til det fortrolige papiraffald på

Siden er sidst opdateret 29. oktober 2018