Miljøfarligt affald

Miljøfarligt affald som fx olie, kemikalier og maling skal afleveres på en genbrugsplads.

Kontakt en medarbejder på genbrugspladsen. Du må kun aflevere farligt affald på efter at have henvendt dig til en medarbejder.

Virksomheder skal betale for at aflevere farligt affald.

Bemærk at du kan aflevere:

  • Maks. 200 kg miljøfarligt affald om året
  • Maks. 50 stk. lysstofrør pr. besøg

Her kan du aflevere farligt affald

Du kan se en liste over modtageanlæg for farligt affald og de forskellige fraktioner på AffaldPlus' hjemmeside.

Større mængder

Ved større mængder farligt affald skal virksomheden sikre, at affaldet afleveres til et anlæg, som har en miljøgodkendelse, og som er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype. Affaldstypen bestemmes efter EAK-koden.

Batterier

Batterier skal afleveres i kommunens indsamlingsordning eller på genbrugspladsen.

Pjece

Siden er sidst opdateret 10. oktober 2019