Sårbart grundvand

Her kan du se kort over de områder, som kan blive berørt af et forbud mod at sprøjte med pesticider

De blå områder på kortet (de boringsnære beskyttelsesområder) skal som udgangspunkt gøres pesticidfrie inden udgangen af 2022 jf. Folketingets aftale fra januar 2019.

Det overvejes, om de røde områder (de prioriterede indsatsområder) også skal gøres pesticidfrie. Spørgsmålet behandles af Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget på et møde 4. maj 2020.

De røde områder er sammen med de boringsnære beskyttelsesområder de områder, hvor beskyttelse har størst betydning for vandværkerne.

Oversigtskort

Lodsejermøde 11. marts 2020

Du kan se materialet fra mødet herunder:

Lodsejermøde 25. juni 2019

Siden er sidst opdateret 28. april 2020