Indberet indvundet vand og pejlinger

Har du tilladelse til at indvinde grundvand og overfladevand, skal du hvert år indberette mængderne til kommunen.

Sådan indberetter du mængden

Du indberetter via selvbetjening.

For at logge ind på indberetningssiden, skal du bruge et password og en adgangskode. Begge dele står i et brev fra Slagelse Kommune, du har fået i din digitale postkasse. 

Der kan i din tilladelse til vandindvinding stå, at du også skal indberette pejlinger af vandspejlet i boringerne. Det gør du ved at på sidste side trykke på knappen Pejlinger.

Siden er sidst opdateret 11. juli 2018