Forurenet jord

Information og vejledning om hvad du skal gøre, hvis du skal udføre bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord

Vil du vil bygge boliger på en grund, der er kortlagt efter jordforureningsloven, skal du først søge kommunen om tilladelse i forhold til jordforureningsloven. Derefter kan vi evt. give byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse.

Vil du lave andet bygge- og anlægsarbejde på en grund, der er kortlagt efter jordforureningsloven, skal du i nogle tilfælde søge om tilladelse efter jordforureningsloven.

Du søger tilladelse via selvbetjening.

Er du i tvivl, så kontakt os.

Forurenet overskudsjord

Er der ved et bygge– og anlægsprojekt forurenet overskudsjord, kan den i nogle tilfælde blive på ejendommen. Det kan fx være, hvis den kan bygges ind i terrænet eller i en støjvold. Dette kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Du søger tilladelse via selvbetjening.

Jordflytning fra grunden

Kommunen skal først godkende en plan for jordens håndtering. Jordflytningen skal anmeldes til kommunen via selvbetjening, inden projektet sættes i gang.

Spørgsmål og svar