Genanvend ren jord og forurenet jord

Overskudsjord fra langt de fleste bolig- og landbrugsområder kan genanvendes på samme ejendom uden videre.

Ren jord

Genanvendelse af større mængder ren jord kræver godkendelse efter planloven. Ofte afgør jordens geotekniske egenskaber, om den kan genanvendes.

Sådan søger du om at genanvende ren jord

Du skal søge på e-mail

Forurenet jord

I langt de fleste tilfælde skal du indhente tilladelse fra kommunen, inden jorden kan genanvendes, hvis:

  • ejendommen er kortlagt som forurenet, (jf. lov om forurenet jord)
  • ejendommen ligger i et områdeklassificeret område
  • der er konstateret forurening på ejendommen

I tilladelsen vil der være krav til, hvordan den lettere forurenede jord kan genanvendes. Slagelse Kommune er myndighed i forhold til tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Sådan søger du tilladelse til at genanvende forurenet jord

Du søger tilladelse via selvbetjening.

Siden er sidst opdateret 28. juli 2022