Håndtering af forurenet jord på Sjælland

De tidligere amter på Sjælland, Lolland og Falster samt Frederiksberg og Københavns kommuner har lavet en vejledning i at håndtere forurenet jord.

Vejledningen skal medvirke til at håndtere forurenet jord ensartet på Sjælland, Lolland og Falster, indtil der er landsdækkende retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Slagelse Kommune har valgt at tage udgangspunkt i vejledningen, når der skal håndteres jord i kommunen. Hver enkelt sag vil dog blive vurderet fra gang til gang.

Håndbogen

Rettelsesblade - april 2008

Klasseinddeling ved angivelse af højeste gennemsnitskoncentration. Klasse 0 er ny og svarer til de tidligere accepterede værdier fra Bilag A2 til fri anvendelse på landbrugsjord og i områder med natur og skov. Vær opmærksom på ændrede værdier for olieparametrene på grund af ny metode til analyse.

Opdatering af faktaark for metoder for analyse.

Rettelsesblade - april 2006

Tilpasning af klasse 1 om tjærestoffer.

Er tilføjet ordet skovområder.

Er tilføjet ordet skovområder og fået ekstra tekst om tilladelse til større projekter under klasse 1 (side 6).

Rettelsesblade - maj 2004

Inddeling af jord i klasser for forurening (side 6).

Grænseværdier for jord til fri anvendelse eller udlægning på landbrugsjord og i naturområder.

Siden er sidst opdateret 26. september 2019