Kortlagt ejendom

Når en grund er kortlagt, betyder det, at den registreret som forurenet i henhold til jordforureningsloven.

Det er væsentligt at kende en forurenings type og omfang for at undgå skadelige følgevirkninger og kunne træffe de nødvendige forholdsregler. Derfor kortlægger Region Sjælland alle kraftige jordforureninger.

Du kan se kortlagte arealer på Region Sjællands hjemmeside.

Det er væsentligt med kendskab til forurening, når man skal planlægge fremtidigt byggeri eller planlægge, hvor man kan ændre anvendelse af et areal til fx boliger og børnehaver. 

Læs mere om kortlagte ejendomme i dokumentet Kortlægning af grunde herunder. 

Siden er sidst opdateret 15. november 2018