Jordflytning

Skal du flytte jord fra en ejendom eller et vejareal i Slagelse Kommune, skal du i nogle tilfælde anmelde det til kommunen.

Jordflytning der skal anmeldes

Du skal anmelde jordflytning, hvis du skal:

  • Flytte forurenet jord
  • Flytte jord fra byzone (> 1m³) - se menu
  • Flytte jord fra en kortlagt ejendom
  • Flytte jord fra en offentlig vej

Sådan anmelder du jordflytning

Du anmelder jordflytning via selvbetjening.

Kortlagt ejendom

En kortlagt ejendom er en grund, der er registreret som forurenet. Du kan hos Region Sjælland se, om en ejendom eller et areal er kortlagt.

Selvom der ikke er oplysninger om forurening på en ejendom, kan der alligevel være en forurening på grunden, fx fra en gammel olietank, kloakledning, diffus forurening eller lignende.

Forurening ved gravearbejde

Du skal altid stoppe et gravearbejde med det samme, hvis der konstateres en forurening af jorden. Du skal også kontakte kommunen.

Overskudsjord på nettet

For at minimere kørsel med overskudsjord er der en hjemmeside, hvor entreprenører m.fl. kan udveksle jord. Her kan du tilbyde andre jord, som du har i overskud fra dit projekt, eller søge jord hvis du mangler.