Flytning af jord i byområdet - områdeklasseficeret

Jord fra et områdeklassificeret område er som udgangspunkt lettere forurenet.

Forureningen af overfladejorden skyldes bl.a. røg fra skorstene fra tidligere industri, røg fra kakkelovne, bilos, bålpladser, fyrværkeri og havegødskning.

Al jord i byzone blev områdeklassificeret pr. 1. januar 2008.

Med 'Regulativ for Områdeklassificering' har vi efterfølgende ændret områdeklassificeringen, så den passer bedst muligt til den viden, der er om fx industriområder og byernes og deres udvikling gennem tiden.

Flytning af jord under 1 m³ jord

Under 1 m³ jord pr. ejendom pr. år fra en ejendom, der er områdeklassificeret, kan afleveres med trailer på kommunens genbrugspladser.

Flytning af større mængder jord

Du skal anmelde jordflytningen til kommunen, inden jorden bortskaffes, så der kan laves analyser.

Større mængder jord bortskaffes typisk via en vognmand til et godkendt modtageanlæg.

Sådan anmelder du jordflytning

Du anmelder jordflytning via selvbetjening.

Bor jeg i et byområde?

På Danmarks Miljøportal kan du søge din adresse og få vist på kort, om du bor i byzone.

Siden er sidst opdateret 5. november 2020