Landbrug

Der er ca. 950 landbrug i kommunen heraf er ca. 250 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.

Kommunens rolle i forhold til landbrug er først og fremmest at behandle sager om ændring og udvidelse af husdyrbrug og føre tilsyn med miljøforhold på landbrugsejendomme.

Læs om