Beholderkontrol

Beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres af en autoriseret kontrollant.

Kontrol af beholdere skal udføres af en autoriseret kontrollant, som du selv betaler. Kommunen får automatisk besked, når kontrollen er sket.

Du skal selv sørge for, at beholderen kontrolleres.

Hvor ofte skal de kontrolleres?

  • Beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet over 100 m³ skal kontrolleres mindst hvert 10. år
  • Beholdere indenfor 100 meter fra vandløb og søer over 100 m³ skal kontrolleres hvert 5. år

Sådan søger du om beholderkontrol

Du søger om beholderkontrol via selvbetjening.

Beholder der tages ud af drift

Tager du en beholder ud af drift, skal du

  • sende en erklæring til kommunen
  • rengøre beholderen
  • gøre beholderen uanvendelig

Du sender en erklæring via selvbetjening.

Siden er sidst opdateret 8. marts 2021