Flydelag og logbog

Som udgangspunkt skal alle beholdere med flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning

Overdækningen kan være i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende.

Du kan undlade at opfylde kravet om fast overdækning, hvis du etablerer tæt overdækning fx i form af naturligt flydelag eller anden tæt overdækning på beholderen. Brug snittet halm eller Leca hvis flydelaget ikke dannes naturligt.

Logbog

For hver gyllebeholder uden fast overdækning skal der føres logbog over flydelaget.

Siden er sidst opdateret 21. februar 2017