Husdyrhold

Etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrhold skal du enten anmelde eller søge tilladelse til hos kommunen.

Hvad kræves, hvis du vil...?
 • Holde et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

  Du må holde dyr i landzone uden at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det betragtes som ikke-erhvervsmæssigt.

  Hvad er ikke-erhvervsmæssigt dyrehold?

  Fx dyrehold på højst:

  • 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl op til 12 måneder
  • 15 slagtesvin
  • 10 får med lam op til 12 måneder
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

  Har du andre dyr end dem herover, er det et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, hvis det samlede produktionsareal ikke overstiger 25 m².

  Love

  Et  ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er lovmæssigt omfattet af bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.

 • Lave en ændring uden godkendelsespligt

  Hvad er ændringer uden godkendelsespligt?

  Du har mulighed for at anmelde en række ændringer, uden det kræver en godkendelse:

  • Driftsbygninger
  • Ensilagepladser
  • Vinterstalde
  • Hobbydyr
  • Skift i dyretype
  • Skift af miljøteknologi
  • Afprøvning af miljøteknologi
  • Tilpasning af produktion

  Du kan læse mere om de forskellige ordninger og krav på miljøstyrelsens hjemmeside.

  Du skal anmelde ændringer

  Du skal anmelde ændringer uden godkendelsespligt. Du anmelder via selvbetjening.

 • Lave en ny bygning til et husdyrhold

  Hvis du skal bygge en ny bygning til husdyrhold, skal du søge byggetilladelse.

  Læs om byggetilladelse
 • Udvide eller ændre et mindre dyrehold

  Hvad er en mindre dyrehold?

  • Mindre dyrehold med et produktionsareal i stalden mindre end 100 m²
  • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse med et produktionsareal mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning)
  • Besætninger med heste med et produktionsareal mindre end 200 m²

  Du skal anmelde ændring/udvidelse

  Du skal anmelde en ændring eller udvidelse til kommunen, når ønsker du at udvide eller ændre:

  • dyreholdet
  • fastplacerede stalde
  • anlæg til opbevaring af gødning
  • anlæg til opbevaring af ensilage

  Du anmelder din ændring eller udvidelse via selvbetjening.

 • Udvide eller ændre et større dyrehold

  Hvad er et større dyrehold?

  • Større dyrehold med et produktionsareal større end 100 m²

  Du skal søge tilladelse til ændring/udvidelse

  Ønsker du at udvide eller ændre et større dyrehold, skal du søge tilladelse hos kommunen.

  Du søger tilladelse via selvbetjening.

Heste - vejledninger
Hunde - vejledninger
Høns - vejledninger