Listevirksomheder

Listevirksomheder er de største og mest forurenende virksomheder i kommunen.

Listevirksomheder er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed - også kaldet godkendelsesbekendtgørelsen.

Omfattede virksomheder kan ses i bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2. Bilagene er lister over, hvilke virksomheder der er godkendelsespligtige.

Mere om listevirksomheder
 • Etablere eller flytte listevirksomhed

  Kræver godkendelse

  Du må først starte med at etablere virksomheden, når du har fået en miljøgodkendelse. Ansøgning om miljøgodkendelse skal indgives til kommunalbestyrelsen.

  • I visse tilfælde kan du søge tilladelse til at starte bygge- og anlægsarbejde af virksomheden på eget ansvar, før du har modtaget miljøgodkendelsen
  • For at blive godkendt er det vigtigt, at virksomheden lokaliseres i overensstemmelse med planer for området. De fremgår i kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller byplanvedtægt for området
  • For en del virksomheder er staten den godkendende myndighed, men du skal altid sende en ansøgning til kommunen

  Kommunen kan komme med en udtalelse til staten om placering af virksomheden i forhold til kommuneplan og eventuel lokalplan eller byplanvedtægt.

  Kommunen behandler en ansøgning om at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg.

  Sådan søges miljøgodkendelse

 • Udvide eller ændre listevirksomhed

  Ændres eller udvides en listevirksomhed, så det kan medføre større forurening (før begrænsende foranstaltninger), skal der gives en miljøgodkendelse.

  • Miljøgodkendelse meddeles efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen. Sagsbehandling er i øvrigt som ved etablering
  • Bestemmelsen gælder for både ændringer af bygning og drift, fx også for at udvide driftstiden
  • Miljømyndigheden afgør, om udvidelsen/ændringen kan medføre større forurening

  Sådan søges miljøgodkendelse

Siden er sidst opdateret 2. juli 2019