Vindmøller

Når du skal etablere, flytte eller ændre en vindmølle, skal du følge Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Du skal anmelde til kommunen

Før du etablerer eller ændrer en vindmølle, skal du anmelde det til os. Du skal dokumentere, at vindmøllen kan overholde grænserne for støj.

Gør kommunen ikke indsigelse inden fire uger, efter alle oplysninger er modtaget, kan du starte dit anlægsarbejde - forudsat at du har eventuelle andre tilladelser på plads.