Olietanke - erhverv

Etablering og sløjfning af nedgravede og overjordiske olietanke

Ved etablering af olietanke er der krav for placering og sikring af tanken. De er beskrevet nærmere i Olietankbekendtgørelsen.

Olietanke større end 50 liter, der bruges til opbevaring af olieprodukter, er omfattet af Olietankbekendtgørelsen. Reglerne gælder ikke for olietanke, som bruges til opbevaring af olieaffald eller andre produkter.

Listevirksomheder

Der er særlige regler for olietanke på listevirksomheder (virksomheder som skal have en miljøgodkendelse). Hovedregelen er, at reglerne i Olietankbekendtgørelsen skal betragtes som minimumsbestemmelser. Krav til olietanke vil som hovedregel skulle indarbejdes i miljøgodkendelsen. 

Kontakt kommunen

Har du spørgsmål til reglerne i Olietankbekendtgørelsen, er du velkommen til at kontakte os. Reglerne omhandler bl.a. etablering, placering, egenkontrol og sløjfning af olietanke.

Ejendomsoplysninger

Du kan se, om tanke på din ejendom er registreret korrekt på den statslige database OIS, der samler oplysninger om ejendomme i Danmark.

Siden er sidst opdateret 30. april 2019