Etablere en olietank hos virksomhed

Etablering af nedgravede og overjordiske olietanke skal anmeldes til kommunen.

Olietanke under 6.000 liter

Du skal anmelde arbejdet, senest 14 dage før det starter. Du anmelder via selvbetjening.

100.000 liter og 200.000 liter

Nedgravede tanke på 100.000 liter og derunder samt overjordiske tanke på 200.000 liter og derunder: Du skal anmelde arbejdet senest 4 uger før etablering. Du anmelder via selvbetjening.

Umiddelbart efter etablering skal du på e-mail sende tankattest (og øvrige dokumenter, hvis vi har stillet krav om det):

Større end 100.000 og 200.000 liter

Nedgravede tanke større end 100.000 liter og overjordiske tanke større end 200.000 liter: Du skal søge om tilladelse hos os før etablering. Kontakt os.

  • Se boksen Kontakt
Siden er sidst opdateret 17. januar 2022