Sløjfe en olietank hos virksomhed

Sløjfning af nedgravede og overjordiske olietanke. Afmeld tanken til den kommune, hvor tank eller anlæg ligger.

Olietanke kan sløjfes på to måder

  • Grave tanken op
  • Tømme tank og rørsystem for olierester, afmontere påfyldningstudsen og afblænde tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted

Olietanke under 6.000 liter

Tanke skal afmeldes senest 14 dage efter, arbejdet er afsluttet. Du anmelder via selvbetjening.

100.000 liter og 200.000 liter

Nedgravede tanke på 100.000 liter og derunder samt overjordiske tanke på 200.000 liter og derunder. Tanken skal afmeldes senest 14 dage efter arbejdet er afsluttet. Du anmelder via selvbetjening.

Større end 100.000 og 200.000 liter

Nedgravede tanke større end 100.000 liter og overjordiske tanke større end 200.000 liter. Du skal søge om tilladelse hos kommunen 14 dage før sløjfning. Kontakt os.

  • Se boksen Kontakt
Siden er sidst opdateret 17. januar 2022