Søg miljøgodkendelse

Søg om en ny eller få ændret en eksisterende miljøgodkendelse.

Sådan søger du miljøgodkendelse

Du søger miljøgodkendelse via selvbetjening.

Krav til miljøgodkendelse

Der er forskellige krav til ansøgning afhængig af, om din virksomhed er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

  • Bilag 1-virksomheder er virksomheder, der er omfattet af EU's IED (Industrial Emissions Directive)
  • Bilag 2-virksomheder er alle øvrige godkendelsespligtige virksomheder. En del af bilag 2-virksomhederne er omfattet af reglerne om standardvilkår

Læs mere om regler og standardvilkår på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du er som ansøger også velkommen til at søge råd hos kommunens miljøafdeling.

Søg så tidligt som muligt

Vi anbefaler, at du sender din ansøgning og evt. kontakter Miljøafdelingen så tidligt som muligt.

Kort efter vi har modtaget din ansøgning om miljøgodkendelse, kontakter vi dig (ansøgeren) for at afklare, hvornår godkendelsen skal bruges. På den baggrund indgår vi en aftale om en tidsplan.

Vi tilstræber at give miljøgodkendelsen til det aftalte tidspunkt. Dette kræver:

  • at alle relevante oplysninger er til stede
  • at der ikke kommer væsentlige indsigelser fra parter i sagen
  • at projektet kan godkendes

Skal der ske parallel sagsbehandling – fx VVM-vurdering, lokalplanlægning eller sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen - kan det forlænge tiden for at behandle din sag.

Siden er sidst opdateret 5. juli 2017