VVM-pligtige anlæg

Nogle typer virksomheder og anlæg skal altid have lavet en VVM-redegørelse ved anlæg eller væsentlige ændringer

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se hvilke virksomheder og anlæg, der skal VVM-godkendes. 

For disse virksomheder og anlæg skal kommunen, Miljøministeriet eller Transport- og Energiministeriet vurdere, om det konkrete anlæg må formodes at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet.

Myndighederne laver en screening, der er en indledende vurdering af anlæggets mulige påvirkning på miljøet.

Siden er sidst opdateret 30. januar 2017