Miljøtilsyn

Slagelse Kommune fører regelmæssigt tilsyn med virksomheder og husdyrbrug i kommunen.

Vi fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder love og regler for miljø. En miljøtilsynsplan beskriver de områder, vi fører tilsyn med.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om regler for miljøtilsyn, og hvad de betyder for din virksomhed eller husdyrbrug.

Brugerbetaling for tilsyn

Virksomheder, som kommunen skal føre tilsyn med, betaler gebyr efter medgået tid. I hovedtræk skal vi opkræve brugerbetaling for timer brugt ved:

 • Forberedelse af tilsyn
 • Gennemførelse og afrapportering af miljøtilsyn
 • Behandling og udarbejdelse af miljøgodkendelser og revurderinger heraf
 • Behandling af sager om påbud - § 41 og § 42 i miljøbeskyttelsesloven
 • Udtalelser om grønt regnskab

CVR-registrerede virksomheder betaler desuden et fast gebyr for erhvervsaffald. 

Timepris og regning

Timeprisen fastsættes og reguleres årligt af Miljøstyrelsen. Kommunen laver løbende registrering af de brugte timer.

Regningerne udsendes hvert år i november. Der findes ingen rabatter, og der kan ikke dispenseres fra brugerbetaling.

Reglerne gælder for

 • Godkendelsespligtige virksomheder
 • Virksomheder i autobranchen
 • Pelsdyrfarme
 • Vindmøller
 • Landbrug med dyrehold over tre dyreenheder
 • Landbrug med maskinværksteder
 • Vognmænd
 • Renserier
 • Trykkerier
 • Slagterier
 • ... og lignende virksomheder

Pjece