Miljøtilsyn

Slagelse Kommune fører regelmæssigt tilsyn med mange virksomheder og husdyrbrug i kommunen.

Et miljøtilsyn skal sikre, at virksomheder eller husdyrbrug drives efter gældende miljølovgivning, dvs. miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser og regler.

Miljøtilsyn er mere end kontrol

Vi vejleder også gerne, så unødvendige problemer, klager og udgifter kan undgås.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om regler for miljøtilsyn, og hvad de betyder for din virksomhed eller husdyrbrug.

Plan for miljøtilsyn

Vi fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder love og regler for miljø. Planen revideres hvert fjerde år og beskriver de områder, vi fører tilsyn med.

Pjece

Mere om miljøtilsyn
Siden er sidst opdateret 1. november 2017