Rotter og andre skadedyr

Nogle typer skadedyr hjælper kommunen med at bekæmpe. Du skal blot anmelde skadedyrene til os.

Skadedyr
 • Rotter
  Du har pligt til at fortælle det til kommunen, hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom.
  Læs hvordan du melder om rotter til kommunen
 • Vildtlevende og herreløse katte

  Vildtlevende katte kan ikke klare sig selv og vil ofte være plaget af sult, kulde og sygdom.

  Slagelse Kommune er en af de mange kommuner, der har en aftale med Kattens Værn om at indfange herreløse katte. Efter en rekvisition fra kommunens Entreprenørservice tager Kattens Værns professionelle katteinspektører ud og fanger dem.

  Hvem skal du kontakte?

  Har du problemer med herreløse eller vildtlevende katte, kan du kontakte Slagelse Kommunes Entreprenørservice.

  Dyr i nød

  Har du fundet et dyr, der er kommet til skade eller er i nød, kan du kontakte Dyrenes Beskyttelse på:

  Hvad sker der med kattene?

  Nogle katte afsættes til nye ejere, andre genudsættes et andet sted, fx ved en gård, hvor der mangler katte til at fange mus og rotter. Syge og forhutlede katte aflives.

 • Måger - regulering af sølvmåger for virksomheder
  Sølvmågerne er til gene for mange virksomheder

  Særligt i sommerhalvåret giver en koncentration af mange måger problemer. De voksne måger flyver og skriger for, at hente mad og kommunikerer med ungerne i rederne.

  Mågerne kan også virke voldsomme og aggressive overfor mennesker og være utrolig støjende og irriterende dagligt for virksomhedernes ansatte.

  Ansøgning om regulering

  For at imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed kan virksomheder, der plages af sølvmåger, søge om tilladelse til regulering.

  Ansøgningen findes på virk.dk, hvor der kan søges om tilladelse til regulering.

  Det er Naturstyrelsen, der træffer afgørelse om ansøgningerne. En eventuel tilladelse til reguleringen kan overdrages til den/de personer der fysisk regulerer mågerne.

 • Andre skadedyr

  Skal du bekæmpe andre skadedyr, kan du kontakte et skadedyrsfirma eller i nogle tilfælde selv bekæmpe skadedyrene.

Siden er sidst opdateret 11. april 2022