Spildevand

Spildevand er det brugte vand, som husholdninger, industri og landbrug udleder til enten en kloak eller i naturen.

SK Forsyning A/S (det kommunale forsyningsselskab) vedligeholder kommunens kloaknet.

Det er også SK Forsyning, der tømme trix- og samletanke i den kommunale tømningsordning. Fx i det åbne land og i sommerhusområder, hvor der ikke er offentlig kloak.