Spildevand

Spildevand er det brugte vand, som husholdninger, industri og landbrug udleder til enten en kloak eller i naturen.

SK Forsyning A/S (det kommunale forsyningsselskab) vedligeholder kommunens kloaknet.

Det er også SK Forsyning, der tømme trix- og samletanke i den kommunale tømningsordning. Fx i det åbne land og i sommerhusområder, hvor der ikke er offentlig kloak. 

Tømning af trix- og samletanke


Kloak - hvad kræver tilladelse?

Borgere eller virksomheder

Virksomheder

Virksomheder, der udleder spildevand fra produktion til kloak, skal

Spildevandsplan

Kommunen og SK Forsyning følger en politisk vedtaget spildevandsplan, der er et værktøj til at forbedre kloaknettet, vandmiljø i søer og vandløb samt badevand i havet.

Planen gennemføres som et samarbejde mellem borgere, SK Forsyning og Slagelse Kommune, hvilket sikrer den bedste løsning for alle parter.

Spildevandsplanen indeholder en plan for, hvilke områder der skal have forbedret kloaknettet og hvornår.

Håndtering af regnvand

Find råd og vejledning til hvordan du kan håndtere regnvand og mindske risiko for oversvømmelse.

Siden er sidst opdateret 12. september 2019