Hjælp fisken, kampagne

Regnvandsristen er til regnvand, ikke til miljøskadelige stoffer

Tænk på fiskene

Tænk på fiskene, når du vasker bil og lader vandet løbe i risten på vejen. Eller når du har renset pensler og står med en spand ulækkert vand – hæld det i toilettet, ikke i hovedet på fiskene. 

Hvor bliver regnvandet egentlig af?

Se eventyret om Fisken, bækken og regnvandet - så ved du, hvordan vi får fisken til at leve lykkeligt til sine dages ende. 

Fokus på fisken

I uge 24 og 25 sætter Slagelse Kommune fokus på rent vand til vandløb, søer og hav med kampagnen ”Hjælp fisken”.  Du bliver mindet om fiskens levevilkår, når du ser et klistermærke ved din regnvandsrist på vejen i områderne Stop 39, Skovsø Industriområde og Industrivej i Slagelse, og i den folder som vi omdeler til virksomhederne i området. Her er der også mere information om, hvordan virksomhederne skal håndtere vand med kemikalier og sæbe. 

Hjælp fiskene her

Slagelse Kommune har fokus på områderne omkring Stop 39, Industrivej og Skovsø Industriområde. Vand fra regnvandsriste i disse områder ledes til Skovsø-Gudum Å og Harrested Å, som begge er vigtige gydeområder for ørreder. I de sidste par år er der gentagende gange konstateret oliefilm i regnvandsbassinerne. 

I perioden juni 2015 til oktober vil vi holde ekstra øje med regnvandsbassinerne for at se, om kampagnen virker. Vi håber, at både virksomheder og borgere vil være med til at hjælpe fisken. Spørg os hvis du er i tvivl.

  • Se vores kontaktoplysninger i boksen "Kontakt" 

Hvor løber vandet hen?

Der er forskel på land og by, og der er forskel på kloaksystemerne rundt omkring i kommunen. Derfor er der heller ikke noget entydigt svar på, hvor vandet løber hen. Vand fra regnvandsriste på Skovsø Industripark og Industrivej bliver fra regnvandsbassiner ledt til Skovsø-Gudum Å, mens regnvandet fra Stop 39 ledes til Harrested Mose og herfra til Harrested Å. 

En tommelfingerregel

I byerne løber vand fra køkken og bad gennem kloaksystemet til rensningsanlægget. Det renses, og ledes enten i Storebælt eller til vandløb. Regnvand løber i risten på vejen, og ledes urenset og direkte i vandløb, sø eller hav.

Brug derfor altid toilet eller håndvask til at skaffe dig af med vand, der ikke er rent. Indeholder vandet kemikalier, skal det afleveres på genbrugspladsen.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere, kan du frit hente en lille folder, der ridser reglerne op:

Siden er sidst opdateret 10. januar 2022