Kloakmestermøde 2019

Orientering om spildevandsområdet og lejlighed til at afstemme forventningerne kommunen og kloakmestre imellem

Alle interesserede kloakmestre var inviteret til et to timers fyraftensmøde torsdag 28. februar 2019 kl. 16. Mødet blev holdt hos SK Forsyning på Nordvej 7, hvor godt 20 kloakmestre deltog.

Materialet fra mødet

Der var interesse for at holde et lignende møde igen. Kommunen planlægger derfor at invitere til næste statusmøde i februar 2020.