Aktive kloakarbejder - udmøntning af nye spildevandstillæg

Slagelse Kommunes spildevandsplan suppleres løbende med tillæg for hvert nyt område, der kloakeres

Projekter der er i gang 

Følgende tillæg til spildevandsplanen er ved at blive udført:

  • Tillæg 2 - Knivkær Strand og Stibjerg Huse
  • Tillæg 3 - Snekkerup 
  • Tillæg 4 - Hejninge og Næsby ved Stranden
  • Tillæg 5 - Skalsbjerg
  • Tillæg 6 - Slagelse Boeslunde og Skælskør
  • Tillæg 7 - Frølunde Fed

Du kan se den gældende spildevandsplan samt tillæg på:

Hvem graver?

Det er selskabet SK Forsyning, der udfører kloakarbejderne for Slagelse Kommune.

Følg selve anlægsfasen

På SK Forsynings hjemmeside bliver der løbende orienteret om de forskellige større kloakprojekts anlægsfase og driftsstatus.

Siden er sidst opdateret 23. juni 2021